FAQ

WAAROM KIEZEN VOOR IBIZA TAILOR?

De vraag is eerder: waarom niet? Er zijn immers alleen maar voordelen:

  • Een persoonlijke Ibiza-reis, volledig op maat en aangepast aan jouw voorkeuren.
  • Tijdsbesparend: je hoeft zelf het internet niet urenlang af te schuimen op zoek naar vluchten, verblijf of activiteiten, dat doe ik allemaal voor jou!
  • Eenmaal je geboekt hebt, ontvang je een persoonlijke, digitale reisgids die je ter plekke kan gebruiken. Handig!
  • Ik onderhandel voor jou de beste deals en prijzen, vaak goedkoper dan je zelf zou boeken.
  • De voorstellen zijn steeds gratis en vrijblijvend. 
  • Tijdens je reis kan je me steeds contacteren, ik sta je bij waar nodig.

Ibiza Tailor is een gepassioneerde, professionele reisorganisatie. In tegenstelling tot ‘gewone’ reisbureau’s heb ik maar één specialiteit: Ibiza! Ik ga voor 100% klanttevredenheid en organiseer jouw reis zoals ik dat voor mezelf zou doen. Nog niet overtuigd? Lees gerust de beoordelingen van andere klanten op de pagina ‘recensies’.

Bovendien ben ik verzekerd voor insolventie en professionele aansprakelijkheid via het Garantiefonds Reizen:  dat fonds bemiddelt indien de uitvoering (of de verderzetting) van je reis in het gedrang zou komen door het onvermogen van de reisorganisator.

Heb je nog vragen? Twijfel dan niet om me te contacteren via het contactformulier.

KAN IK EEN REISVERZEKERING AFSLUITEN?

Ja, dat kan. 

Je kan bij Ibiza Tailor een reisverzekering afsluiten van VAB. 

VAB is niet alleen goedkoper voor onze klanten. Het geniet bovendien een oerdegelijke reputatie in Vlaanderen. Bekijk het aanbod hier.


IK WIL GRAAG PERSOONLIJK CONTACT, IS DAT MOGELIJK?

Ja! Graag! Bellen kan op +32 475 284 010

Momenteel beschik ik niet over een eigen, fysiek kantoor om klanten te ontvangen. Maar lang leve de technologie: ik kan met je Skypen of Facetimen, als je dat wenst.

Of stuur me een berichtje via Whatsapp of Messenger

WAT ZIJN DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN IBIZA TAILOR?

IBIZA TAILOR - Algemene reisvoorwaarden

Hieronder staan de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op alle offertes, reizen en reisadviezen van Ibiza Tailor. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig bij uitdrukkelijk schriftelijk akkoord. Elke persoon die bij Ibiza Tailor een reis boekt, aanvaardt onderstaande reisvoorwaarden.

Inhoud Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Begrippen

Artikel 2 Reisovereenkomst en betaling

Artikel 3 Reissom

Artikel 4 Verzekeringen

Artikel 5 Reisdocumenten en -bescheiden

Artikel 6 Opzeggingen of wijzigingen

Artikel 7 Annuleringen

Artikel 8 Verplichtingen van de reisorganisator

Artikel 9 Verplichtingen van de reiziger

Artikel 10 Klachten

Artikel 11 Aansprakelijkheid

Artikel 12 Garanties voor de Reiziger

Artikel 13 Foto’s

Artikel 1 Begrippen

1. Reisorganisator: Ibiza Tailor, gevestigd te Steenokkerzeel onder het nummer BE0549.823.219 , hierna genoemd IBZT.

2. Reizigers: de gelukkige boekers van een IBZT reis samen met hun reisgezelschap.

3. Reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij IBZT samen met de reizigers afspreekt wat de inhoud en de specificaties zijn van de aangeboden en georganiseerde reis, het vervoer, het verblijf en/of een andere toeristische dienst.

4. Overmacht: abnormale, niet beïnvloedbare en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van IBZT, daaronder begrepen derden die betrokken zijn bij de levering van de in de reisovereenkomst betrokken diensten, en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. BV: Weersinvloeden, faillissement van een 3de partij, …

Artikel 2 Reisovereenkomst en betaling

1. De Reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Reizigers van het aanbod van IBZT. Dit kan mondeling of via mail gebeuren.

2. Indien één van de Reizigers minderjarig is, is een schriftelijke goedkeuring van ouder of voogd vereist.

3. Het aanbod van de IBZT is op maat gemaakt en kan als zodanig niet herroepen worden gezien het specifieke persoonlijke karakter van de reizen.

4. Na ontvangst van de factuur dient binnen 1 dag het totaalbedrag te worden voldaan. Zodra de boeking is volstort zal IBZT de boekingen aanvatten en is terugbetaling niet meer mogelijk.

5. Dossierkosten worden aangewend om reserverings-, verzendings- en communicatiekosten te dekken en bedragen € 25,- per dossier.

6. In geval van niet tijdige betaling kan na sommatie en na het verstrijken van de in de sommatie gestelde termijnen de Reisovereenkomst door IBZT ontbonden worden. In dit geval Zijn de Reizigers verplicht de door IBZT gemaakte communicatie- en annuleringskosten te vergoeden, welke zullen worden verrekend met de aanbetaling. artikel 7, Annuleringen, is eveneens van toepassing.

7. Alle kosten die door de Reisorganisatie moeten worden gemaakt, om de haar toekomende gelden te innen, zullen worden verhaald op de Reizigers.

8. De Reizigers verstrekken IBZT uiterlijk bij het sluiten van de Reisovereenkomst alle gegevens en bijzonderheden omtrent zichzelf en de aangemelde medereizigers of groep die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de Reisovereenkomst.

9. De Reizigers zijn hoofdelijk aansprakelijk jegens de Reisorganisator voor de nakoming van alle verplichtingen die uit de Reisovereenkomst voortvloeien.

Artikel 3 Reissom

1. De in het aanbod gepubliceerde reissommen zijn gebaseerd op prijzen, aanbiedingen en belastingen, zoals deze bekend waren bij IBZT op de dag dat hij het voorstel maakt. Gezien de prijzen fluctueren in de reissector geeft een andere dag, andere prijzen. IBZT zal de schommelingen van de prijzen met u bespreken en zorgen dat u voldoende geïnformeerd bent over de uiteindelijke totaalprijs. De reissom geldt voor de gehele groep Reizigers, tenzij anders aangegeven.

2. De prijzen kunnen variëren, afhankelijk van seizoen, beschikbaarheid en van het moment van reservering. Er kan steeds vrijblijvend een offerte opgevraagd worden, waarbij de exacte niet-variabele prijs verstrekt kan worden.

3. De reissom wordt in Euro meegegeven.

Artikel 4 Verzekeringen

De Reizigers zijn zelf verantwoordelijk voor een geldige reis-, ongevallen- reisbagage- en ziektekostenverzekering. In het geval dat de Reizigers deelnemen aan sporten of activiteiten die als ‘risicovol’ worden aangemerkt (bijvoorbeeld: paragliding, rafting, mountainbiking, bergbeklimmen), dient hij over een polis te beschikken die deze activiteiten dekt. Deelname aan welke risicovolle activiteit dan ook valt volledig onder eigen verantwoordelijkheid van de Reizigers.

Daarnaast raden wij de Reizigers sterk aan een annuleringsverzekering en/of bijstandverzekering af te sluiten via IBZT bij MAPFRE.

Artikel 5 Reisdocumenten

1. De Reizigers dienen hun identiteitskaart mee te nemen. De Reisorganisator verstrekt algemene informatie over vereiste reisdocumenten en formaliteiten op gezondheidsgebied die voor de reis noodzakelijk zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de Reiziger om na te gaan welke visa hij eventueel nodig heeft en welke vaccinaties verplicht zijn en er voor te zorgen dat hij deze tijdig heeft. Indien de Reiziger bij gebrek aan de nodige documenten en de genoemde bewijzen de reis niet of slechts gedeeltelijk kan maken, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen geheel voor zijn eigen rekening.

2. Het is de verantwoordelijkheid van de Reiziger om aan de Reisorganisator zijn persoonlijke gegevens, inclusief paspoortnummer, correct door te geven. Extra kosten, veroorzaakt door incorrecte of onvolledige informatie ontvangen van de Reiziger, zijn voor rekening van de Reizigers.

3. De persoonsgegevens van de Reizigers worden uitsluitend gebruikt om het door de klant gewenste programma – inclusief hotels, vlucht-, trein- en andere – te kunnen reserveren en organiseren. Daartoe verstrekken wij uw gegevens aan onze partners ter plekke. IBZT gebruikt deze gegevens voor geen enkel ander doeleinde dan ook. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens zie ons privacy statement.

4. Voor Reizigers van een niet-Nederlandse of niet-Belgische nationaliteit geldt dat zij zelf verantwoordelijk zijn om bij de betreffende instanties/autoriteiten de nodige visum-informatie in te winnen en hieromtrent extra zorg te betrachten. In alle gevallen is de Reiziger zelf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en tevens tijdig voor aanvang van de reis na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.

5. IBZT geeft de benodigde documenten en informatie betreffende vluchten en reserveringen uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de reis aan de Reizigers. Mocht de Reiziger binnen 7 dagen voor aanvang van de reis nog niets hebben ontvangen of klopt er iets niet in de gegevens, dan dient hij contact op te nemen met IBZT.

6. De reisdocumenten (vluchttickets, hotelreserveringen, autoverhuur,…) zijn voorzien van de door de betreffende dienstverlener geldende voorwaarden en zijn naast deze algemene voorwaarden van toepassing. De Reizigers zijn steeds rechtstreeks aansprakelijk voor enige schade, vergaan of diefstal ivm de diensten of de zaken die IBZT voor de Reizigers heeft geregeld. BV: Indien er schade is aan de huurwagen dienen de Reizigers dit rechtstreeks met de verhuurmaatschappij op te nemen en heeft IBZT hier geen verantwoordelijkheid in.

7. IBZT is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging, vergaan of diefstal van reisdocumenten of enige ander goederen.

8. Voor vervoersonderdelen van de reis zullen vertrek- en aankomsttijden worden vermeld in de reisdocumenten. Afwijkingen in vluchtgegevens of andere gegevens zijn niet de verantwoordelijkheid van IBZT en zij is voor eventuele daaruit voortvloeiende schade niet aansprakelijk.

9. De Reizigers dienen zich voor aanvang van de reis op de hoogte te stellen van de veiligheidssituatie in het land van bestemming. Informatie met betrekking tot deze situatie is te vinden op de website van het ministerie van buitenlandse zaken (www.minbuza.nl). Het aanvangen en ondernemen van de reis is expliciet voor risico van de Reiziger.

Artikel 6 Opzeggingen of wijzigingen

1. IBZT mag de Reisovereenkomst op een wezenlijk punt wijzigen, wegens gewichtige en onverwijld meegedeelde omstandigheden. Bijv. een overboeking van een hotel, net in de periode dat er tot betalen werd overgegaan. De Reizigers kunnen in dit geval beslissen om de reis annuleren of akkoord te gaan met de aanpassingen. Er worden nooit aanpassingen gedaan aan de reis zonder overleg met de klant.

2. IBZT mag de Reisovereenkomst ook op een niet wezenlijk punt wijzigen, IBZT zal dit steeds melden aan de Reizigers. In dat geval kunnen de Reizigers slechts annuleren indien ze kunnen bewijzen dat de betreffende wijziging hun tot groot nadeel strekt.

3. De Reizigers die gebruik maken van het recht om ingevolge lid 1. of lid 2. van dit artikel de Reisovereenkomst te annuleren, moet dit schriftelijk binnen 72 uur na ontvangst van het bericht over de wijziging aan IBZT kenbaar maken. IBZT zal de geheel of gedeeltelijk betaalde reissommen in dit geval restitueren. U heeft geen recht op enige terugbetaling van een (niet-restitueerbaar) vooruitbetalingsbedrag, tenzij IBZT akkoord gaat of dit vermeldt. In principe zijn alle prijzen niet-restitueerbaar tenzij anders vermeld. Vluchten zijn nooit restitueerbaar.

4. De Reisorganisator verplicht zich om in het geval van wijzigingen bedoeld in lid 1. en lid 2. van dit artikel zoveel mogelijk een gelijkwaardig alternatief te bieden.

5. Wijzigingen door de Reizigers kunnen alleen op schriftelijk verzoek aangevraagd worden. Bij wijziging door de Reiziger geldt dat voor de gewijzigde reisovereenkomst de nieuwe reissom van kracht wordt en zullen wijzigingskosten van € 40,- per te wijzigen onderdeel in rekening worden gebracht. Tevens zullen eventuele extra kosten in rekening worden gebracht welke de Reisorganisator in rekening gebracht krijgt door vervoerders, accommodatieverschaffers en plaatselijke agenten. Bij wijzigingen binnen 6 weken voor vertrek gelden de annuleringsbepalingen van artikel 7.

6. Indeplaatsstelling. Indien de één van de Reizigers verhinderd is (zijn) deel te nemen aan de reis dan kan / kunnen deze op verzoek van de Reizigers worden vervangen door een andere persoon cq. andere personen als de vervangers voldoen aan alle hieraan in de reisvoorwaarden verbonden voorwaarden en het verzoek uiterlijk 14 dagen voor vertrek wordt ingediend. Daarbij dienen de voorwaarden van de betrokken dienstverleners en leveranciers van IBZT zich niet te verzetten tegen de indeplaatsstelling. Reizigers en plaatsvervanger(s) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de verschuldigde reissom(men), vermeerderd met wijzigingskosten van € 40,- plus extra kosten voor indeplaatsstelling berekend door leveranciers.

Artikel 7 Annulering

1. Annulering kan alleen schriftelijk. Indien de Reiziger de geboekte reis annuleert, zijn de volgende bedragen IBZT verschuldigd:

  • bij annulering waar mogelijk door de voorwaarden voorzien door de 3de partijen (vluchtmaatschappijen, hotels, autoverhuur, ..): € 40 administratiekosten per reiziger + de door derde partijen bij IBZT in rekening gebrachte annuleringskosten van de geboekte onderdelen.
  • bij annulering waarbij geen restitutie mogelijk is: De volledige reissom.

2. Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen, waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen. In het geval van reserveringen die zijn uitbesteed aan een derde partij (bijvoorbeeld: transportbedrijven, hotels, of welke andere dan ook) en die al aanbetaald zijn, hangt restitutie af van de voorwaarden van die derde partij.

3. Het annuleren van een overeenkomst door één of meer Reizigers die gezamenlijk een reis hebben geboekt, geldt als annulering van alle overeenkomsten, zodat door alle Reizigers de bedragen, bedoeld in voorgaande leden, moeten worden betaald. Voor de overblijvende Reizigers wordt de reissom opnieuw bepaald. Dit kan een meerprijs tot gevolg hebben.

4. IBZT kan de Reisovereenkomst slechts opzeggen wegens gewichtige omstandigheden die onverwijld aan de Reizigers worden meegedeeld. Gewichtige omstandigheden zijn omstandigheden van zodanige aard dat verdere gebondenheid van IBZT aan de Reisovereenkomst in redelijkheid niet kan worden verwacht.

5. In geval van annulering door IBZT vanwege een omstandigheid die niet aan de Reizigers zijn toe te rekenen heeft de Reiziger recht op een bedrag voor het derven van reisgenot, tenzij de opzegging het gevolg is van Overmacht. Bij Overmacht is IBZT geen enkele vergoeding verschuldigd.

6. Indien de oorzaak van de annulering noch aan de Reizigers noch aan IBZT kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade. Indien IBZT door de annulering geld bespaart, heeft de Reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.

Artikel 8 Verplichtingen van IBZT

1. IBZT verplicht zich tot het uitvoeren van de Reisovereenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de Reizigers op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mochten hebben. De verwachtingen omtrent de uitvoering van de Reisovereenkomst worden mede bepaald door de stand van de techniek ter plaatse, de beperkingen, de gebruiken en gewoonten die de bijzondere bestemmingen met zich meebrengen.

2. IBZT is niet aansprakelijk voor het niet of slecht uitvoeren van de Reisovereenkomst, voor zover de tekortkomingen niet te wijten zijn aan zijn opzettelijke schuld, noch krachtens de Belgische wet voor zijn rekening komen.

3. IBZT is naar gelang de omstandigheden verplicht de Reizigers hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de Reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben. Indien de oorzaak daarvan aan de Reizigers moet worden toegerekend, is de Reisorganisator tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht indien dat redelijkerwijs van hem gevergd kan worden. De aan de hulp en bijstand klevende kosten komen in dat geval voor rekening van de Reizigers. De kosten komen voor rekening van IBZT indien de tekortkoming van de uitvoering van de Reisovereenkomst aan hem toe te rekenen is.

Artikel 9 Verplichtingen van de Reizigers

1. De Reizigers zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van IBZT en haar leveranciers en/of dienstverleners ter bevordering van een goede reis. De Reizigers zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ongeoorloofde gedragingen, nalatigheid, onopzettelijke fout en de schade die krachtens de Belgische wet voor hun rekening komt.

2. De Reizigers die hinder of last veroorzaken, zodanig dat een goede uitvoering van de reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door IBZT of haar plaatselijke vertegenwoordiger van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Reizigers.

Artikel 10 Klachten

1. De Reizigers zijn verplicht klachten over door hem ter plaatse geconstateerde, of door hem als zodanig beoordeelde, nalatigheden in de uitvoering van de Reisovereenkomst zo spoedig mogelijk ter plaatse schriftelijk mede te delen aan de betrokken dienstverlener of aan de vertegenwoordiger van IBZT ter plaatse. Daarnaast dient de klacht direct telefonisch en per email aan IBZT te worden gemeld. Wij kunnen alleen zo direct streven naar een passende oplossing.

2. Als indienen van de klacht ter plaatse niet mogelijk is wegens het ontbreken van een plaatselijke vertegenwoordiger of het ontbreken van een internetverbinding, dient de klacht op het eerstvolgende moment te worden gemeld. De klacht dient uiterlijk binnen twee maanden na afloop van de reis, of indien de reis niet is doorgegaan binnen twee maanden na de oorspronkelijke vertrekdatum, schriftelijk bij IBZT te worden ingediend. Als de klacht te laat wordt ingediend wordt deze niet in behandeling genomen.

3. Als de klacht hierna niet naar tevredenheid wordt opgelost kunnen de Reizigers zich tot uiterlijk 1 jaar na afloop van de reis tot de Brusselse rechtbanken wenden bij de bevoegde Belgische rechter.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid voor schade die de Reizigers lijden, is beperkt tot éénmaal de reissom tenzij IBZT de dienst zelf verricht en er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van IBZT.

2. Als een bewezen tekortkoming van IBZT leidt tot derving van reisgenot bij de Reizigers, dan is de Reisorganisator verplicht tot vergoeding van ander nadeel dan vermogensschade (smartengeld), tot maximaal éénmaal de reissom.

3. Indien op een tot de Reisovereenkomst behorende dienst een verdrag of een Verordening van de EU van toepassing is, dan kan de Reisorganisator zich beroepen op een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid die aan een dienstverlener wordt toegekend of toegestaan.

4. IBZT is niet aansprakelijk indien en voorzover de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de Reizigers of indien de Reizigers schade hebben kunnen verhalen uit hoofde van een door hen afgesloten verzekering zoals een reis- en/of annuleringsverzekering.

5. Kennelijke fouten of vergissingen in het reisprogramma op internet of andere publicaties binden IBZT niet.

Artikel 12 Garanties voor de Reiziger

1. IBZT heeft haar wettelijk verplichte garantieverzekering via het Garantiefonds Reizen hierna “GfG”.

2. Het GfG staat er voor garant dat het reeds betaalde deel van de reissom wordt teruggestort indien IBZT vanwege financieel onvermogen haar verplichtingen jegens de Reizigers niet meer kan nakomen. Dit kan zijn vóór het vertrek maar ook tijdens het verblijf op locatie.

Artikel 13 Foto’s

De klant verleent zijn uitdrukkelijke toestemming aan IBZT voor het gebruik van foto’s die tijdens de reis gemaakt worden. IBZT heeft de uitdrukkelijke toestemming van de klant om de foto’s te gebruiken en openbaar te maken voor onder meer promotiedoeleinden (zoals onder meer het plaatsen van de foto’s op de Facebookpagina, Instagram en de website van IBZT). IBZT zal ten allen tijde bij publicaties van de foto’s de klant niet benadelen en/of haar of zijn naam niet schaden. Alleszins geeft de klant volledige toestemming voor het gebruik door IBZT van zijn of haar foto’s en de uitleg die daarbij wordt gegeven, zowel voor intern gebruik door IBZT alsmede voor het publiceren van dergelijke foto’s op onder meer Facebook en andere sociale media. De klant stemt er bovendien mee in dat IBZT de foto of foto’s gebruikt en opslaat ten behoeve van andere activiteiten die onder het mandaat van IBZT vallen. De klant begrijpt en geeft uitdrukkelijk zijn toestemming dat zijn of haar foto of foto’s en eventuele bijhorende tekst kunnen worden aangepast en gepubliceerd worden op websites, nieuwsbrieven en desgevallend andere sociale media. Het is de klant ten allen tijde toegestaan om zijn toestemming om welke reden dan ook in te trekken in welk geval de foto of foto’s niet meer zullen worden gebruikt in toekomstige publicaties. Bovendien kan de klant op elk moment verzoeken om een bepaalde foto van de website, Instagram of Facebookpagina te verwijderen. De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat deze intrekking of aanvraag schriftelijk dient te gebeuren per aangetekend schrijven aan IBZT.

_______________________________________________________________________________________________________________

De Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 16 december 2018.

Veel plezier op reis!

IBZT

Ibiza Tailor

close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x